Om boken

Mer for mindre

Dette er boken om hvordan virksomheter fjerner sløsing og skaper verdi. Verdi for kunder, medarbeidere og eiere. Her gis grunnlag for innsikt og kompetanse om økt handlingsrom for virksomheter som opplever tøffe krav og stramme økonomiske rammer.

Skrevet av Morten Olav Brenden, som har arbeidet med lean siden hans første jobb i Tanderg Data og senere som leder av fabrikken Porsgrund Sanitærporselen. Etter mange år som konsulent i A.T Kearney og i egen virksomhet, har han i de senere år arbeidet i offentlig sektor.

Dette er boken som bringer teorien ned til det konkrete, i et praktisk, forståelig språk.

Her settes det fokus på:

• hva som skal til for å etablere kontinuerlig forbedring som arbeids- og ledelsesform
• det fundamentale i lean og hvordan det kan brukes
• virkemidler både på organisasjonsnivå og personlig for å skape mer for mindre
• konkrete forbedringsmetoder og tiltak for å skape økt produktivitet og effektivitet
• hvordan digitialisering og bruk av roboter kan påvirke verdiskapingen

Start typing and press Enter to search