Morten Olav Brenden

Morten Olav Brenden har mer enn 30 års erfaring fra operativ ledelse og som konsulent innen strategi, lean og kontinuerlig forbedring. Han har arbeidet mange år i privat sektor, blant annet som leder av fabrikken Porsgrund Sanitærporselen. Morten har hatt ønske om å bidra med endring og ledelse i offentlig sektor. Det brakte han blant annet til kursing ved Virginia Mason Medical Center i Seattle og leanprosjekter ved Oslo legevakt. De seneste årene har han hatt ulike roller i Skatteetaten, blant annet som avdelingsdirektør for administrative tjenester.

Etter å ha jobbet i flere år i et av verdens ledende konsulentselskap, A.T Kearney, og senere med utvikling av egen konsulentvirksomhet, har han tilegnet seg bred

internasjonal erfaring og læring om mange bransjer. Morten må sies å være blant leanpionerene i Norge, blant annet på grunn av hans praktiske arbeid med lean fra slutten av 80-tallet, og oppbyggingen av lean.no fra tidlig på 2000-tallet.

Morten er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og var i en periode nasjonalt fagansvarlig i logistikk ved samme sted. Han har skrevet flere bøker, whitepapers, og opplæringshefter, blant annet om strategi, logistikk og lean.

Start typing and press Enter to search