Morten Olav Brenden

Mortens betraktninger:
Boken «Mer for mindre» er tuftet på mange års erfaring fra både privat og offentlig sektor. Kombinasjonen av operativ ledelse og konsulenttilværelse med samlet erfaring fra mange bransjer har gitt meg god innsikt i det grunnleggende i lean, og hvordan man praktisk kan tilnærme seg for å skape kontinuerlig forbedring som arbeids- og ledelsesform.

Tatt i betraktning omfanget av offentlig sektor og den store andelen handels- og servicebedrifter, så har jeg sett det særlig interessant å ha fokus på lean administrasjon. Altså, hvordan man kan anvende lean tilnærmingen på en hensiktsmessig måte i slike virksomheter for å skape økt effektivitet, bedre kunde- og brukeropplevelser og økt handlingsrom.

Boken ble skrevet over tre-fire år med mange gode innspill fra kollegaer og bidrag fra personer som har særdeles god innsikt i hva lean handler om.

Forlagets oppsummering om forfatteren:
Morten har arbeidet med flere store norske virksomheter, og i de senere år, nærmere 10 år i Skatteetaten og nå i Politiet, der han leder Strategi og virksomhetsstyring ved Politihøgskolen.

Etter å ha jobbet i flere år i et av verdens ledende konsulentselskap, A.T Kearney, og senere med utvikling av egen konsulentvirksomhet, har han tilegnet seg bred internasjonal erfaring og læring om mange bransjer. Morten må sies å være blant leanpionerene i Norge, blant annet på grunn av hans praktiske arbeid med lean fra slutten av 80-tallet, og oppbyggingen av lean consulting fra tidlig på 2000-tallet.

Morten er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og var i en periode nasjonalt fagansvarlig i logistikk ved samme sted. Han har skrevet flere bøker, whitepapers, og opplæringshefter, blant annet om strategi, logistikk og lean.

Start typing and press Enter to search